VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

De 16 studenterna på Nordens Fotoskola har som sitt examensarbete fått det gemensamma temat ”Välfärdssamhället”. Uppdraget är att utifrån en fritt vald tidningsartikel, som tar avstamp i ämnet, söka sig bakom rubrikerna för att undersöka och berätta om den bakomliggande historien.
Vi undrar, vad är välfärdssamhället? Finns det? För vem och på vilket sätt?
I 16 olika berättelser kommer vi att få ta del av det svenska välfärdssamhället. Vi kommer att få besöka idrottsrörelsen, psykvården, kyrkan, ta del av de handikappades och de pensionerades vardag, hälsa på hos de unga, singlarna i storstaden och de familjebildande ungdomarna på landsorten. Detta och mycket mera.

Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö är en Yrkeshögskola i redaktionell bild, bildjournalistik. Studenterna lär sig att kommunicera, beröra och dokumentera med bilder, samt att skapa och förstå journalistik. Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna verka inom följande yrkesroller och områden: fotograf, bildjournalist, bildredaktör och redigerare. Utbildningen är sex terminer lång, varav 2 terminer är praktik.

Anna Clarén
Utbildningsledare
på Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö